Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 17.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici 2,00 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 100,00 KM2,60 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 100,01 KM do 1.000,00 KM3,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicipreko 1.000,00 KM3,90 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici 7,00 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziHALCOM0,50 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziELBA0,50 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozimBanking0,50 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 100,00 KM HALCOM1,20 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 100,01 KM do 1.000,00 KM HALCOM1,40 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozipreko 1.000,00 KM HALCOM2,00 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 100,00 KM ELBA1,10 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 100,01 KM do 1.000,00 KM ELBA1,30 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozipreko 1.000,00 KM ELBA1,60 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 100,00 KM mBanking0,70 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 100,01 KM do 1.000,00 KM mBanking1,00 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozipreko 1.000,00 KM mBanking1,00 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziHALCOM5,00 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziELBA5,00 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozimBanking5,00 KMPo transakciji
21Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih usluga 2,00 KMPo transakciji
22Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaGC do 100,00 KM2,60 KMPo transakciji
23Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaGC od 100,01 KM do 1.000,00 KM3,00 KMPo transakciji
24Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaGC preko 1.000,00 KM3,90 KMPo transakciji
25Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaRTGS7,00 KMPo transakciji
26Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektau BanciBez naknade