Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.01.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici 1,00 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido 99,99 KM2,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 100,00 KM do 999,99 KM3,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciod 1.000,00 KM do 9.999,99 KM3,50 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi 0,50 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozido 999,99 KM0,90 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziod 1.000,00 KM do 9.999,99 KM1,80 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnicido 11:006,00 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciposlije 11:007,00 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozido 11:004,00 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziposlije 11:005,00 KMPo transakciji
12Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih usluga 0,30 KM + 1,00 KMPo transakciji
13Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugado 99,99 KM0,30 KM + 2,00 KMPo transakciji
14Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaod 100,00 KM do 999,99 KM0,30 KM + 3,00 KMPo transakciji
15Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaod 1.000,00 KM do 9.999,99 KM0,30 KM + 3,50 KMPo transakciji