Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 23.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - u poslovniciza poduzetnike0,10% min. 1,00 KM max. 5,00 KMPo transakciji
2Uplata gotovine u KM - u poslovnici 0,10% min. 2,00 KM max. 5,00 KMPo transakciji
3Uplata gotovine u KM - u poslovniciPolog gotovine za korisnike paketa usluga, za poduzetnikeBez naknade 
4Uplata gotovine u KM - u poslovniciBrza usluga polog pazara za poduzetnike0,10% min. 1,00 KM max. 5,00 KM + 20,00 KM mjesečnoPo transakciji
5Uplata gotovine u KM - u poslovnici 0,10% min. 2,00 KM max. 5,00 KM po transakciji + 20,00 KM mjesečnoPo transakciji
6Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)za poduzetnike1,00 KMPo transakciji
7Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT) 100,00 KMGodišnje
8Uplata gotovine u KM - drugim uređajimaPolog pazara ATS20,00 KMMjesečno
9Uplata gotovine u KM - drugim uređajimaPolog pazara ATS za korisnike paketa usluga, za poduzetnike10,00 KMMjesečno