Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Korištenje elektronskih servisa
Datum posljednjeg ažuriranja: 23.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Korištenje elektronskih servisainternet bankarstvo za poduzetnike, uključena naknada za vođenje računa za redovno poslovanje ili glavnog računa u KM22,00 KMMjesečno
2Korištenje elektronskih servisainternet bankarstvo, uključena naknada za vođenje računa za redovno poslovanje ili glavnog računa u KM17,00 KMMjesečno
3Korištenje elektronskih servisainternet bankarstvo za nerezidente, uključena naknada za vođenje računa za redovno poslovanje ili glavnog računa u KM27,00 KMMjesečno
4Korištenje elektronskih servisaNaknada za vođenje usluge mobilnog bankarstva5,00 KMMjesečno
5Korištenje elektronskih servisaNaknada za sms usluge5,00 KMMjesečno
6Korištenje elektronskih servisaHALCOM elektronsko bankarstvo za poduzetnike, uključena naknada za vođenje računa za redovno poslovanje ili glavnog računa u KM22,00 KMMjesečno
7Korištenje elektronskih servisaHALCOM elektronsko bankarstvo za klijente koji koriste i internet bankarstvo, uključena naknada za vođenje računa za redovno poslovanje ili glavnog računa u KM20,00 KMMjesečno