Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 23.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaDnevni izvod preuzet u poslovniciBez naknade 
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje dnevnih izvoda fax-om5,00 KMPo izvodu
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje dnevnih izvoda e-mailomBez naknade 
4Izdavanje analitičkih kartica po računuPonovno izdavanje izvoda i analitičke kartice u slučaju retroaktivnog izdavanja za poduzetnike, više od 10 stranica10,00 KMPo zahtjevu klijenta
5Izdavanje analitičkih kartica po računuPonovno izdavanje izvoda i analitičke kartice u slučaju retroaktivnog izdavanja10,00 KMPo zahtjevu klijenta
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaŠtampa i ovjera mjesečnih izvoda20,00 KMPo izvodu
7Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje mesečnih izvoda za period e-mailom5,00 KMPo izvodu