Naziv pružaoca platnih usluga
  • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
  • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
  • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
  • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
  • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
  • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
  • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
  • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
  • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
  • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
  • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
  • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
  • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
  • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
  • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
  • UNICREDIT BANK D.D.
  • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
  • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Kreditne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 21.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje kartice 50,00 KMJednokratno
2Članarina 30,00 KMGodišnje
3Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima MF Banke2,50% min. 7,00 KMPo transakciji
4Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na salteru MF Banke2,50% min. 9,00 KMPo transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na salteru druge banke3,00% min. 12,00 KMPo transakciji
6Podizanje gotovine u zemljiPodizanje gotovine na bankomatima drugih banaka2,80% min. 10,00 KMPo transakciji
7Bezgotovinsko plaćanje u zemlji Bez naknade