Uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte omogućava usporedbu podataka o naknadama poslovnim subjektima u poslovima unutrašnjeg platnog prometa uz mogućnost odabira jednog ili više pružaoca platnih usluga i jedne ili više usluga, u zavisnosti od potreba korisnika podataka.

Potrebno da prije generisanja uporednog prikaza označite pružaoce platnih usluga i usluge za koje želite generisati uporedni prikaz naknada (napomena: ukoliko su pružaoci platnih usluga i usluge navedene u redoslijedu jedna ispod druge označavanje istih vršite „mišem“, a ukoliko nisu jedna ispod druge označavanje vršite „mišem“ i upotrebom tipke „Ctrl“ na tastaturi).