Uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte omogućava usporedbu podataka o naknadama paketa usluga poslovnih subjekata u slučaju kada je u paket usluga uključena jedna ili više usluga definisanih Uputstvom za dostavu podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekata u unutrašnjem platnom prometu.

Za detaljnije informacije o sadržaju paketa potrebno je da posjetite službene internet stranice pružatelja platnih usluga.

Potrebno da prije generisanja uporednog prikaza označite pružaoce platnih usluga (napomena: ukoliko su pružaoci platnih usluga u redoslijedu jedna ispod druge označavanje istih vršite „mišem“, a ukoliko nisu jedna ispod druge označavanje vršite „mišem“ i upotrebom tipke „Ctrl“ na tastaturi).