Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 29.10.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računa Bez naknade 
2Vođenje aktivnog računaprosječno mjesečno stanje transakcijskih računa do 1 milion KM12,00 KMMjesečno
3Vođenje aktivnog računaprosječno mjesečno stanje transakcijskih računa preko 1 milion KM0,80% godišnje (0,0667% mjesečno) na prosječno mjesečno stanje iznad 1 milion KMMjesečno
4Zatvaranje računaaktivnog20,00 KMJednokratno
5Zatvaranje računaneaktivnog10,00 KMJednokratno