Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Kreditne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.12.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje karticeosnovni korisnik (Visa Business revolving)25,00 KMJednokratno
2Izdavanje karticereizdavanje za osnovnog korisnika (Visa Business revolving)25,00 KMJednokratno
3Izdavanje karticeizdavanje/ reizdavanje dodatni korisnik (Visa Business revolving)25,00 KM po zahtjevu jednokratno 
4Izdavanje karticezamjena (Visa Business revolving)25,00 KM po zahtjevu jednokratno 
5Članarina(Visa Business revolving)25,00 KMGodišnje
6Podizanje gotovine u zemlji(Visa Business revolving)2,50% min. 5,00 KMPo transakciji
7Bezgotovinsko plaćanje u zemlji(Visa Business revolving)Bez naknade 
8Izdavanje karticereizdavanje kartice (Diners poslovna kartica)10,00 KMJednokratno
9Članarinaupisnina za firmu (Diners poslovna kartica)50,00 KMJednokratno
10Članarinaupisnina za poslovnog korisnika (Diners poslovna kartica)Bez naknade 
11Članarinaza firmu (Diners poslovna kartica)Bez naknade 
12Članarinaza poslovnog korisnika (Diners poslovna kartica)200,00 KMGodišnje
13Podizanje gotovine u zemljina POS uređajima (Diners poslovna kartica)5,90% min. 12,00 KMPo transakciji
14Podizanje gotovine u zemljina ATM-u (Diners poslovna kartica)5,90% min. 12,00 KMPo transakciji
15Bezgotovinsko plaćanje u zemlji(Diners poslovna kartica)Bez naknade