Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 17.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometae-mail1,50 KMMjesečno
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometafax10,00 KMMjesečno
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometapošta10,00 KMMjesečno
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometafahpo Ugovoru 
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadodatni izvod5,00 KM po izvoduPo zahtjevu klijenta
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadebitna kartica1,50 KMMjesečno
7Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadebitna kartica dodatni izvod5,00 KM po izvoduPo zahtjevu klijenta
8Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometakreditna kartica1,50 KMMjesečno
9Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometakreditna kartica dodatni5,00 KM po izvoduPo zahtjevu klijenta
10Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometae-izvodBez naknade