Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 17.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjau cjelosti izvršenje1,00% min. 30,00 KM max. 200,00 KMPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjadjelomično izvršenje, do 200,00 KM10,00 KMPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjadjelomično izvršenje, preko 200,01 KM1,00% min. 20,00 KM max. 150,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOu cjelosti izvršenje, do 200,00 KM10,00 KMPo nalogu
5Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOu cjelosti izvršenje, preko 200,01 KM1,00% min. 20,00 KM max. 150,00 KMPo nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOdjelomično izvršenje, do 200,00 KM10,00 KMPo nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOdjelomično izvršenje, preko 200,01 KM1,00% min. 20,00 KM max. 150,00 KMPo nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu mjenicau cjelosti izvršenje, do 200,00 KM10,00 KMPo nalogu
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicau cjelosti izvršenje, preko 200,01 KM1,00% min. 20,00 KM max. 150,00 KMPo nalogu
10Izvršavanje naloga po osnovu mjenicadjelomično izvršenje, do 200,00 KM10,00 KMPo nalogu
11Izvršavanje naloga po osnovu mjenicadjelomično izvršenje, preko 200,01 KM1,00% min. 20,00 KM max. 150,00 KMPo nalogu