Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 25.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računaOtvaranje transakcionog i deviznog računaBez naknadeJednokratno
2Vođenje aktivnog računaTransakcioni račun za SME/Corporate klijentimin 3,00 KM max 12,00 KMMjesečno
3Vođenje aktivnog računaTransakcioni račun za mikro klijente/samostalni poduzetnici15,00 KMMjesečno
4Vođenje aktivnog računaDevizni račun za SME/Corporate klijenti12,00 KMMjesečno
5Vođenje aktivnog računaDevizni račun za mikro klijente/samostalni poduzetnici10,00 KMMjesečno
6Otvaranje računaOtvaranje posebnog računa po projektu za rezidente za SME/Corporate klijenti100,00 KM - 500,00 KMJednokratno
7Otvaranje računaOtvaranje posebnog deviznog računa po projektu za rezidente za mikro klijente/samostalni poduzetnici50,00 KMJednokratno
8Otvaranje računaOtvaranje posebnog računa po projektu za nerezidente za SME/Corporate klijenti250,00 KM - 1.000,00 KMJednokratno
9Otvaranje računaOtvaranje posebnog deviznog računa po projektu za nerezidente za mikro klijente/samostalni poduzetnici250,00 KMJednokratno
10Zatvaranje računa 20,00 KMJednokratno
11Zatvaranje računaZatvaranje računa i paketa proizvoda za mikro klijente/samostalni poduzetnici40,00 KMJednokratno
Obrazac je kreiran programom Agencije za Bankarstvo FBiH - na osnovu XBRL specifikacije    
Datum kreiranja: 25.12.2023    
Izvještaj pripremio/la: Azra Vladavic