Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 25.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciSME/CORPORATE klijentimin 0,15 KM max 3,00 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciMikro klijenti/Samostalni poduzetnici3,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciNerezidenti2,50 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPrenos sa računa donacije na račun fizičkog lica nerezidenta za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike0,15% min. 3,00 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPrenos sa računa donacije na račun fizičkog lica rezidenta za SME/Corporate klijente0,15% min. 3,00 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije do/i 1.000,00 KM za SME/Corporate klijentemin 0,40 KM max 4,00 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije preko 1.000,00 KM za SME/Corporate klijentemin 0,65 KM max 5,00 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije do/i 1.000,00 KM za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike4,00 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije preko 1.000,00 KM za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike5,00 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije do/i 500,00 KM za Nerezidente2,70 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije preko 500,00 KM do/i 1.000,00 KM za Nerezidente3,30 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciGC transakcije preko 1.000,00 KM za Nerezidente0,10% + 2,00 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici 7,00 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciNerezidenti0,12% + 7,00 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziSME/Corporate klijentimin 0,50 KM max 0,65 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziMikro klijenti/Samostalni poduzetnici0,65 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziNerezidenti0,80 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziGC transakcije do/i 10.000,00 KM za SME/Corporate klijentemin 0,75 KM max 1,20 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziGC transakcije do/i 500,00 KM sa Mikro klijente/Samostalne poduzetnike1,00 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziGC transakcije preko 500,00 KM sa Mikro klijente/Samostalne poduzetnike1,20 KMPo transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziGC transakcije do/i 1.000,00 KM - Nerezidenti1,60 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziGC transakcije preko 1.000,00 KM - Nerezidenti0,08% + 1,60 KMPo transakciji
23Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozi 5,00 KM (do/i 12:00 sati) 6,00 KM (poslije 12:00 sati)Po transakciji
24Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziNerezidenti0,10% + 5,00 KMPo transakciji
25Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaPlaćanje obaveza prema BanciBez naknadePo transakciji
26Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPrenos plata sa računa klijenta na tekuće račune u Banci (intra nalozi lično) za SME/Corporatemin 0,15 KM max 1,80 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPrenos plata sa računa klijenta na tekuće račune u Banci (intra nalozi elektronski) za SME/Corporatemin 0,50 KM max 0,65 KMPo transakciji
28Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPrenos plata sa računa klijenta na tekuće račune u Banci (intra nalozi lično) za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike3,00 KMPo transakciji
29Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPrenos plata sa računa klijenta na tekuće račune u Banci (intra nalozi elektronski) za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike0,65 KMPo transakciji
30Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaMikro klijenti/Samostalni poduzetnici1,00 KMPo transakciji
31Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaMikro klijenti/Samostalni poduzetnici1,50 KMPo transakciji
32Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaTrajni nalog za prenos sredstava u korist Banke, radi izmirenja obaveza po ugovorima o kreditu za SME/CorporateBez naknadePo transakciji
33Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaSME/CORPORATE klijenti5,00 KM po svakom pojedinčanom trajnom naloguPo transakciji
34Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSME/CORPORATE klijenti5,00 KM po svakom pojedinčanom trajnom naloguPo transakciji