Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 25.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - u poslovnici 0,10% od iznosa položenih sredstava, min.2,00 KM max. 6,00 KMPo transakciji
2Uplata gotovine u KM - u poslovniciBrza usluga polog pazara – „Extra polog pazara za Mikro klijente/Poduzetnike20,00 KM mjesečno + 0,10% od iznosa položenih sredstava, min. 2,00 KM, max. 6,00 KMPo transakciji
3Uplata gotovine u KM - u poslovniciBrza usluga polog pazara – „Extra polog pazara za SME/Corporate klijente50,00 KM mjesečno + 10,00 KM po pologu pazaraPo transakciji
4Uplata gotovine u KM - drugim uređajimaPolog gotovine putem uređaja ATS za Mikro klijente/Poduzetnike20,00 KMMjesečno
5Uplata gotovine u KM - drugim uređajimaPolog gotovine putem uređaja ATS za SME/Corporate klijente20,00 KM mjesečno, za svaki račun na koji se vrši polog gotovine putem ATS-a + 0,40 KM po transakcijiPo transakciji
6Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT) 100,00 KMGodišnje
7Uplata gotovine u KM - u poslovniciZa nerezidente0,10% od iznosa položenih sredstava, min. 2,00 KM, max. 5,00 KMPo transakciji