Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Isplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 18.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Isplata gotovine u KMSME/CORPORATE klijentimin 0,03% max 0,20%, min. 2,00 KM max. 150,00KMPo transakciji
2Isplata gotovine u KMMikro klijenti/Samostalni poduzetnici0,30%, min. 2,50 KM max. 150,00KMPo transakciji
3Isplata gotovine u KMNerezidenti0,30% min.5,00 KMPo transakciji
4Isplata gotovine u KMsa računa donacije i računa po projektu0,30% min.20,00 KMPo transakciji