Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Korištenje elektronskih servisa
Datum posljednjeg ažuriranja: 18.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Korištenje elektronskih servisaVođenje elektronskog bankarstva za SME/Corporate klijente. U naknadu uključena i naknada za vođenje TRN računa20,00 KMMjesečno
2Korištenje elektronskih servisaVođenje elektronskog bankarstva za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike rezident. U naknadu uključena i naknada za vođenje TRN računa25,00 KMMjesečno
3Korištenje elektronskih servisaVođenje elektronskog bankarstva za Nerezidente. U naknadu uključena i naknada za vođenje TRN računa27,00 KMMjesečno
4Korištenje elektronskih servisaNaknada za vođenje mBankinga5,00 KMMjesečno
5Korištenje elektronskih servisaNaknada za vođenje SMS bankarstva5,00 KMMjesečno
6Korištenje elektronskih servisaVođenje HALCOM elektronskog bankarstva. U naknadu uključena i naknada za vođenje TRN računa za SME/Corporate25,00 KMMjesečno
7Korištenje elektronskih servisaVođenje HALCOM elektronskog bankarstva za klijente koji koriste i drugo internet bankarstvo Banke za SME/Corporate20,00 KMMjesečno
8Korištenje elektronskih servisaVođenje Halcom elektronskog bankarstva (u cjenu uključena naknada za vođenje Halcom-a i naknada za vođenje TRN računa) za mikro klijente/samostalne poduzetnike25,00 KMMjesečno
9Korištenje elektronskih servisaVođenje Halcom elektronskog bankarstva (u cjenu uključena naknada za vođenje Halcom-a, drugog elektronskog bankarstva Banke i naknada za vođenje TRN računa) za mikro klijente/samostalne poduzetnike30,00 KMMjesečno
10Korištenje elektronskih servisaVođenje Halcom elektronskog bankarstva (za korisnike paketa) za mikro klijente/samostalne poduzetnike10,00 KMMjesečno