Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 27.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda poštom10,00 KMMjesečno
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda faxom10,00 KMMjesečno
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda e-mailomBez naknadeMjesečno
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda SWIFT-om za SME/Corporate klijente40,00 KMMjesečno
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje izvoda SWIFT-om za Mikro klijente/Samostalne poduzetnike20,00 KMMjesečno
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaŠtampa i ovjera mjesečnih izvoda20,00 KMPo zahtjevu klijenta
7Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaSlanje mjesečnih izvoda za period e-mailom5,00 KMPo zahtjevu klijenta
8Izdavanje analitičkih kartica po računuDodatni izvodi i analitičke kartice na zahtjev klijenta10,00 KMPo zahtjevu klijenta
9Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPreuzimanje izvoda u Banci0,50 KM po straniciPo zahtjevu klijenta
10Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPovlačenje godišnjeg izvoda za SME/Corporate klijente50,00 KM po godiniPo zahtjevu klijenta