Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izdavanje potvrda
Datum posljednjeg ažuriranja: 25.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje raznih vrsta potvrda/ovjera (o stanju duga, o otplaćenim obavezama i sl.) i konfirmacija stanja računa10,00 KMPo zahtjevu klijenta
2Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrde o solventnosti klijenta na transakcijskom računu10,00 KMPo zahtjevu klijenta
3Izdavanje raznih potvrda po računuPotvrda o bonitetu50,00 KMPo zahtjevu klijenta
4Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrda o stanju i prometu po računu20,00 KMPo zahtjevu klijenta
5Izdavanje raznih potvrda po računuSpecifične potvrde po zahtjevu klijenta (potvrde koje nisu predviđene drugim stavkama Tarife) za SME/Corporate klijente100,00 KMPo zahtjevu klijenta