Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.12.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIONaknada za obradu ostalih rješenja nadležnih organa (poreska i sl.)1,00% min.70,00 KM max.500,00 KMPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaSudska rješenja izvršena u Banci - za vrijednosti naloga do/i 1.000,00 KM30,00 KMPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaSudska rješenja izvršena u Banci - za vrijednosti naloga preko 1.000,00 KM1,00% min.50,00 KM max.300,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaPrijem rješenja prinudne naplate (sudska rješenja)30,00 KM po rješenju 
5Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePlaćanje po osnovu prinudne naplae (interni nalozi unutar Banke,GC ili RTGS6,00 KMPo nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaProvođenje naloga prinudne naplate po osnovu naplata po mjenici po kojima nije zahtijevano uvođenje u red čekanja50,00 KMPo nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaProvođenje naloga prinudne naplate po osnovu naplata po mjenici po kojima je zahtijevano uvođenje u red čekanja - ukupan iznosa izvršenja mjenice do/i 1.000,00 KM30,00 KMPo nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu mjenicarovođenje naloga prinudne naplate po osnovu naplata po mjenici po kojima je zahtijevano uvođenje u red čekanja - ukupan iznosa izvršenja mjenice preko 1.000,00 KM1,00% min.30,00 KM max.150,00 KMPo nalogu
9Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateObračun zakonske zatezne kamate po sudskom rješenju ili rješenjima nadležnih organa30,00 KMPo obračunu
10Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateDodatni obračun zakonske zatezne kamate po sudskom rješenju ili rješenjima nadležnih organa za period do isplate30,00 KMPo obračunu
11Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateObračun zakonske zatezne kamate po zahtjevu klijenta50,00 KMPo obračunu