Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računa Bez naknade 
2Vođenje aktivnog računaPravna lica12,00 KMMjesečno
3Vođenje aktivnog računaMikrosegment10,00 KMMjesečno
4Vođenje aktivnog računaMirujući računi_Pravna lica8,00 KMMjesečno
5Vođenje aktivnog računaMirujući računi_Mikrosegment10,00 KMMjesečno
6Vođenje aktivnog računaPravna lica nerezidenti20,00 KMMjesečno
7Vođenje aktivnog računaMirujući računi_Pravna lica nerezidenti20,00 KMMjesečno
8Vođenje aktivnog računaPravna lica_Escrow račun0,25%-1,00% na iznos sredstava na računu mjesečnoJednokratno
9Zatvaranje računaPravna lica30,00 KMJednokratno
10Zatvaranje računaMikrosegment20,00 KMJednokratno