Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računaPravno liceBez naknade 
2Vođenje aktivnog računaPravno lice - rezident12,00 KMMjesečno
3Vođenje aktivnog računaPravno lice - nerezident20,00 KMMjesečno
4Vođenje aktivnog računaPravno lice - neaktivan račun - rezident8,00 KM u slučaju pozitivnog salda po računuMjesečno
5Vođenje aktivnog računaPravno lice - neaktivan račun - nerezident20,00 KMMjesečno
6Vođenje aktivnog računaPravno lice - Escrow račun0,25%-1,00% na iznos sredstava na računu mjesečnoJednokratno
7Zatvaranje računaPravno lice - na zahtjev klijenta30,00 KMJednokratno
8Zatvaranje računaPravno lice - neaktivan račun, za račune sa saldom30,00 KM, raspoloživi iznos salda na računu max.30,00 KMJednokratno
9Otvaranje računaMikro segmentBez naknade 
10Vođenje aktivnog računaMikro segment14,00 KMMjesečno
11Vođenje aktivnog računaMikro segment - nekativan račun14,00 KMMjesečno
12Zatvaranje računaMikro segment - na zahtjev klijenta20,00 KMJednokratno
13Zatvaranje računaMikro segment - neaktivan račun, za račune sa saldomraspoloživi iznos na računu, max.20,00 KMJednokratno