Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPravno lice - plaćanje na račun BankeBez naknade 
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPravno lice - plaćanje na račun unutar Banke2,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravno lice - plaćanje na iznos do 100,00 KM2,10 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravno lice - plaćanje na iznos od 100,01 KM do 1.000,00 KM2,80 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravno lice - plaćanje na iznos od 1000,01 KM do 5.000,00 KM3,20 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravno lice - plaćanje na iznos od 5000,01 KM do 10.000,00 KM3,80 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciPravno lice - RTGS - nalog zaprimljen do 12:00h6,00 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciPravno lice - RTGS - nalog zaprimljen poslije 12:00h7,50 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPravno lice - plaćanje na transakcijske račune BankeBez naknade 
10Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPravno lice - prenos u KM između vlastitih računa unutar BankeBez naknade 
11Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPravno lice - plaćanje na račun unutar Banke1,20 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - plaćanje na iznos do 100,00 KM1,40 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - plaćanje na iznos od 100,01 KM do 1.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - plaćanje na iznos od 1000,01 KM do 5.000,00 KM2,10 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - plaćanje na iznos od 5000,01 KM do 10.000,00 KM2,20 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziPravno lice - RTGS5,00 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPravno lice - Halcom - plaćanje na račun unutar Banke1,20 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - Halcom - plaćanje na iznos do 100,00 KM1,40 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - Halcom - plaćanje na iznos od 100,01 KM do 1.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - Halcom - plaćanje na iznos od 1.000,01 KM do 5.000,00 KM2,10 KMPo transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravno lice - Halcom - plaćanje na iznos od 5.000,01 KM do 10.000,00 KM2,20 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziPravno lice - Halcom - RTGS5,00 KMPo transakciji
23Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaPravno lice - aktivacija trajnog nalogaBez naknade 
24Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaPravno lice - plaćanje na račune unutar BankeBez naknade 
25Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaPravno lice - GC - plaćanje do KM 10.000,000,70 KMPo transakciji
26Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaPravno lice - RTGS5,00 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaPravno lice - deaktivacija trajnog nalogaBez naknade 
28Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciMikro segment - plaćanje na račun BankeBez naknade 
29Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciMikro segment - plaćanje unutar Banke1,50 KMPo transakciji
30Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMikro segment - plaćanje na iznos do 500,00 KM2,00 KMPo transakciji
31Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMikro segment - plaćanje na iznos od 500,01 KM do 10.000,00 KM3,00 KMPo transakciji
32Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciMikro segment - RTGS (iznos od 10.000,01 i svaki hitni nalog)6,00 KMPo transakciji
33Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziMikro segment - plaćanje na račun BankeBez naknade 
34Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziMikro segment - prenos u KM između vlastitih računa unutar BankeBez naknade 
35Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziMikro segment - plaćanje unutar Banke0,60 KMPo transakciji
36Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMikro segment - plaćanje na iznos do 100,00KM1,20 KMPo transakciji
37Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMikro segment - plaćanje na iznos od 100,01 KM do 500,00 KM1,50 KMPo transakciji
38Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMikro segment - plaćanje na iznos o 500,01 KM do 10.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
39Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziMikro segment - RTGS (iznos od 10.000,01 i svaki hitni nalog)5,00 KMPo transakciji
40Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaMikro segment - aktivacija trajnog nalogaBez naknade 
41Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaMikro segment - plaćanje na račune unutar BankeBez naknade 
42Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaMikro segment - GC - plaćanje do KM 10.000,000,80 KMPo transakciji
43Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaMikro segment - RTGS5,00 KMPo transakciji
44Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaMikro segment - deaktivacija trajnog nalogaBez naknade