Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciMikrosegment1,20 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMikrosegment, nalozi za iznose do 100,00 KM1,70 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMikrosegment, nalozi za iznose od 100,01 KM do 500,00 KM2,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMikrosegment, nalozi za iznose od 500,01 KM do 10.00,00 KM2,50 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciMikrosegment6,00 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziMikrosegment0,60 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMikrosegment, nalozi za iznose do 100,00 KM1,20 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMikrosegment, nalozi za iznose od 100,01 KM do 500,00 KM1,50 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMikrosegment, nalozi za iznose od 500,01 KM do 10.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziMikrosegment5,00 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPravna lica2,00 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravna lica, nalozi za iznose do 100,00 KM2,10 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravna lica, nalozi za iznose od 100,01 KM do 1.000,00 KM2,80 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravna lica, nalozi za iznose od 1.000,01 KM do 5.000,00 KM3,20 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPravna lica, nalozi za iznose od 5.000,01 KM do 10.000,00 KM3,80 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciPravna lica, nalozi zaprimljeni do 12:00h6,00 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciPravna lica, nalozi zaprimljeni poslije 12:00h7,50 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPravna lica1,20 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravna lica, nalozi za iznose do 100,00 KM1,40 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravna lica, nalozi za iznose od 100,01 KM do 1.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravna lica, nalozi za iznose od 1.000,01 KM do 5.000,00 KM2,10 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziPravna lica, nalozi za iznose od 5.000,01 KM do 10.000,00 KM2,20 KMPo transakciji
23Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziPravna lica5,00 KMPo transakciji
24Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaMikrosegment, isplata na prolazni račun BankeBez naknadePo transakciji
25Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaMikrosegment, isplata na rn korisnika unutar pružaoca usluga0,60 KMPo transakciji
26Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaMikrosegment, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi do 100,00 KM1,20 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaMikrosegment, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi od 100,01 KM do 500,00 KM1,50 KMPo transakciji
28Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaMikrosegment, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi od 500,01 KM do 10.000,00 KM1,80 KMPo transakciji
29Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaMikrosegment, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga RTGS5,00 KMPo transakciji
30Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPravna lica, isplata na prolazni račun BankeBez naknadePo transakciji
31Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPravna lica, isplata na rn korisnika unutar pružaoca usluga2,00 KMPo transakciji
32Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPravna lica, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi do 100,00 KM2,10 KMPo transakciji
33Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPravna lica, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi od 100,01 KM do 1.000,00 KM2,80 KMPo transakciji
34Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPravna lica, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi od 1.000,01 KM do 5.000,00 KM3,20 KMPo transakciji
35Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPravna lica, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi od 5.000,01 KM do 10.000,00 KM3,80 KMPo transakciji
36Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaRTGS_Pravna lica, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi zaprimljeni do 12:00h6,00 KMPo transakciji
37Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaRTGS_Pravna lica, prijenos sredstava kod drugog pružaoca usluga, nalozi zaprimljeni poslije 12:00h7,50 KMPo transakciji
38Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih usluga Bez naknadePo transakciji