Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - u poslovniciPravno lice - polog gotovine na račun0,14%, min. 2,50 KM max. 10,00 KMPo transakciji
2Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Pravno lice - polog gotovine na račun - dnevno noćni trezor (DNT)0,14%, min. 2,50 KM max. 10,00 KMPo transakciji
3Uplata gotovine u KM - amanetna pošiljkaPravno lice - polog gotovine na račun - amanetna pošiljka0,14%, min. 2,50 KM max. 10,00 KMPo transakciji
4Uplata gotovine u KM - na bankomatuPravno lice - polog gotovine na račun - bankomatBez naknade 
5Uplata gotovine u KM - u poslovniciMikro segment - polog gotovine na račun0,10%, min. 4,00 KM max. 10,00 KMPo transakciji
6Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Mikro segment - polog gotovine na račun - dnevno noćni trezor (DNT)0,14%, min. 2,50 KM max. 10,00 KMPo transakciji
7Uplata gotovine u KM - amanetna pošiljkaMikro segment - polog gotovine na račun - amanetna pošiljka0,14%, min. 2,50 KM max. 10,00 KMPo transakciji
8Uplata gotovine u KM - na bankomatuMikro segment - polog gotovine na račun - bankomatBez naknade