Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Korištenje elektronskih servisa
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.01.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Korištenje elektronskih servisaPravna lica,12,00 KMMjesečno
2Korištenje elektronskih servisaPravna lica_Halcom12,50 KMMjesečno
3Korištenje elektronskih servisaMikrosegment10,00 KMMjesečno
4Korištenje elektronskih servisaPravna lica, naknada za uključenje ebbi usluge20,00 KM, jednokratno 
5Korištenje elektronskih servisaPravna lica, naknada za uključenje mbbi usluge0,00 KM 
6Korištenje elektronskih servisaMikrosegment, naknada za uključenje ebbi usluge20,00 KM, jednokratno 
7Korištenje elektronskih servisaMikrosegment, naknada za uključenje mbbi usluge0,00 KM 
8Korištenje elektronskih servisaPravna lica, naknada za zatvaranje ebbi/mbbi usluge30,00 KM, jednokratno 
9Korištenje elektronskih servisaMikrosegment, naknada za zatvaranje ebbi/mbbi usluge20,00 KM, jednokratno