Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Korištenje elektronskih servisa
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Korištenje elektronskih servisaPravno lice - naknada za održavanje ebbi usluge12,00 KMMjesečno
2Korištenje elektronskih servisaPravno lice - naknada za održavanje mbbi usluge12,00 KM, ne obračunava se ukoliko klijent koristi istovremeno i ebbiMjesečno
3Korištenje elektronskih servisaPravno lice - naknada za održavanje elektronskog bankarstva Hal E-Bank12,50 KMMjesečno
4Korištenje elektronskih servisaMikro segment - naknada za održavanje ebbi usluge10,00 KMMjesečno
5Korištenje elektronskih servisaMikro segment - naknada za održavanje mbbi usluge10,00 KMMjesečno