Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 31.05.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje kartice 30,00 KMJednokratno
2Izdavanje karticeUpisnina100,00 KMJednokratno
3Izdavanje kartice"Paket za obrtnike" (mikrosegment) - UpisninaBez naknadeJednokratno
4Izdavanje kartice"Paket za obrtnike" (mikrosegment)20,00 KMJednokratno
5Članarina Bez naknade 
6Podizanje gotovine u zemljiATM BBI bankeBez naknadePo transakciji
7Podizanje gotovine u zemljiATM/POS druge banke u zemlji i inostranstvu2,50% (min 10,00 KM)Po transakciji
8Podizanje gotovine u zemljiATM/POS druge banke u zemlji i inostranstvu (mikrosegment)2,50% (min 5,00 KM)Po transakciji
9Bezgotovinsko plaćanje u zemljiKupovina roba/usluga na POS terminalu druge bankeBez naknadePo transakciji