Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje karticePravno lice - naknada za izdavanje (po kartici)30,00 KMJednokratno
2ČlanarinaPravno lice - godišnja članarinaBez naknade 
3Podizanje gotovine u zemljiPravno lice - podizanje gotovine na ATM-u BBI bankeBez naknade 
4Podizanje gotovine u zemljiPravno lice - podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu2,50% min. 10,00 KMPo transakciji
5Bezgotovinsko plaćanje u zemljiPravno lice - kupovina roba/usluga na POS terminalu druge bankeBez naknade 
6Izdavanje karticeMikro segment - naknada za izdavanje (po kartici)30,00 KMJednokratno
7ČlanarinaMikro segment - godišnja članarinaBez naknade 
8Podizanje gotovine u zemljiMikro segment - podizanje gotovine na ATM-u BBI bankeBez naknade 
9Podizanje gotovine u zemljiMikro segment - podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu2,50% min. 5,00 KMPo transakciji
10Bezgotovinsko plaćanje u zemljiMikro segment - kupovina roba/usluga na POS terminalu druge bankeBez naknade