Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Kreditne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1ČlanarinaPravno lice - članarinaBez naknade 
2Izdavanje karticePravno lice - naknada za izdavanje (po kartici)50,00 KMJednokratno
3Podizanje gotovine u zemljiPravno lice - podizanje gotovine na BBI ATM3% min. 10,00 KMPo transakciji
4Podizanje gotovine u zemljiPravno lice - podizanje gotovine na ATM-ovima drugih banaka u BiH3% min. 10,00 KMPo transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiPravno lice - podizanje gotovine u Pošti3% min. 10,00 KMPo transakciji
6Bezgotovinsko plaćanje u zemljiPravno lice - bezgotovinske transakcije plaćanja na POS-uBez naknade 
7ČlanarinaMikro segment - godišnja članarinaBez naknade 
8Izdavanje karticeMikro segment - naknada za izdavanje (po kartici)50,00 KMJednokratno
9Bezgotovinsko plaćanje u zemljiMikro segment - naknada za kupovinu proizvoda/usluga na POS terminalimaBez naknade 
10Podizanje gotovine u zemljiMikro segment - naknada za podizanje gotovine na ATM/POS terminalima3% min. 10,00 KMPo transakciji