Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravno lice - podizanje izvoda nakon promjene u organizacionom dijelu BankeBez naknade 
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravno lice - dostava izvoda elektronskim putemBez naknade 
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravno lice - naknadna dostava izvoda na pisani zahtjev klijenta - iz tekuće godine5,00 KMPo izvodu
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravno lice - naknadna dostava izvoda na pisani zahtjev klijenta - iz prethodnih godina7,00 KMPo izvodu
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravno lice - dostava izvoda na zahtjev klijenta putem SWIFT-a porukom MT94060,00 KMMjesečno
6Izdavanje analitičkih kartica po računuPravno lice - štampanje analitičke kartice na pisani zahtjev klijenta15,00 KMPo zahtjevu klijenta
7Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikro segment - podizanje izvoda u organizacionom dijelu Banke (nakon promjene stanja)Bez naknade 
8Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikro segment - dostava izvoda elektronskim putemBez naknade 
9Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikro segment - dostava izvoda na zahtjev klijenta putem pošte2,00 KMPo izvodu
10Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikro segment - naknadno izdavanje već dostavljenih izvoda5,00 KMPo izvodu
11Izdavanje analitičkih kartica po računuMikro segment - štampanje analitičke kartice na zahtjev klijenta - jednokratno10,00 KMPo zahtjevu klijenta