Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.01.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravna lica_Podizanje izvoda nakon promjene u organizacionom dijelu BankeBez naknadePo izvodu
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravna lica_Dostava izvoda elektronskim putemBez naknadePo izvodu
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravna lica_tekuća godina_Naknadna dostava izvoda, na pisani zahtjev klijenta5,00 KMPo izvodu
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravna lica_prethodne godine_Naknadna dostava izvoda, na pisani zahtjev klijenta7,00 KMPo izvodu
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPravna lica_Dostava izvoda na zahtjev klijenta putem SWIFT-a porukom MT94060,00 KMMjesečno
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikrosegment_Podizanje izvoda nakon promjene u organizacionom dijelu BankeBez naknadePo izvodu
7Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikrosegment_Dostava izvoda elektronskim putemBez naknadePo izvodu
8Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaMikrosegment_Naknadna dostava izvoda, na pisani zahtjev klijenta5,00 KMPo izvodu
9Izdavanje analitičkih kartica po računuPravna lica15,00 KMPo zahtjevu klijenta
10Izdavanje analitičkih kartica po računuMikrosegment12,00 KMPo zahtjevu klijenta