Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.12.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOPravno lice - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj evidencijiPo obračunu
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOPravno lice - postupanje po predmetima prinudne naplate1,50%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
3Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOPravno lice - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
4Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOPravno lice - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
5Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaPravno lice - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj evidencijiPo obračunu
6Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaPravno lice - postupanje po predmetima prinudne naplate1,50%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
7Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaPravno lice - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
8Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaPravno lice - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaPravno lice - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj evidencijiPo obračunu
10Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaPravno lice - postupanje po predmetima prinudne naplate1,50%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
11Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaPravno lice - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
12Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaPravno lice - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
13Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePravno lice - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj evidencijiPo obračunu
14Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePravno lice - postupanje po predmetima prinudne naplate1,50%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
15Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePravno lice - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
16Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatePravno lice - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
17Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOMikro segment - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj transakcijiPo obračunu
18Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOMikro segment - postupanje po predmetima prinudne naplate1,5%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
19Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOMikro segment - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
20Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOMikro segment - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
21Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaMikro segment - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj transakcijiPo obračunu
22Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaMikro segment - postupanje po predmetima prinudne naplate1,5%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
23Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaMikro segment - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj transakcijiPo obračunu
24Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaMikro segment - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
25Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMikro segment - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj transakcijiPo obračunu
26Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMikro segment - postupanje po predmetima prinudne naplate1,5%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
27Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMikro segment - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
28Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaMikro segment - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno 
29Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateMikro segment - sistemska evidencija blokade20,00 KM po pojedinačnoj transakcijiPo obračunu
30Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateMikro segment - postupanje po predmetima prinudne naplate1,5%, min.30,00 KM max.300,00 KM, jednokratnoPo obračunu
31Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateMikro segment - deblokada računa20,00 KM po pojedinačnoj deblokadiPo obračunu
32Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateMikro segment - slanje obavijesti o blokadi putem pošte, jednokratno10,00 KM jednokratno