Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 31.05.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIO 1,5% (min.30,00KM, max 300,00KM), jednokratnoPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOsistemska evidencija osnova prinudne naplate/blokade20,00 KM, po evidencijiPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOdeblokada računa20,00KM, po pojedinačnoj deblokadiPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenja 1,5% (min.30,00KM, max 300,00KM), jednokratnoPo nalogu
5Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjasistemska evidencija osnova prinudne naplate/blokade20,00 KM, po evidencijiPo nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjadeblokada računa20,00KM, po pojedinačnoj deblokadiPo nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu mjenica 1,5% (min.30,00KM, max 300,00KM), jednokratnoPo nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu mjenicasistemska evidencija osnova prinudne naplate/blokade20,00 KM, po evidencijiPo nalogu
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicapovlačenje mjenice od strane podnosioca mjenice20,00KM, po pojedinačnoj deblokadiPo nalogu
10Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplate 1,5% (min.30,00KM, max 300,00KM), jednokratnoPo nalogu
11Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatesistemska evidencija osnova prinudne naplate/blokade20,00 KM, po evidencijiPo nalogu
12Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatedeblokada računa20,00KM, po pojedinačnoj deblokadiPo nalogu
13Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplate Bez naknade