Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
Datum posljednjeg ažuriranja: 03.02.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Otvaranje računaTransakcijski, devizni račun, nerezidentni, specijalni račun, račun donacije, račun pogona, račun agencijeBez naknade 
2Otvaranje računaSpecijalni račun za rezidenta - po projektu50,00 KMJednokratno
3Otvaranje računaSpecijalni račun za nerezidenta - po projektu250,00KMJednokratno
4Vođenje aktivnog računaTransakcijski račun19,90 KM FiksnoMjesečno
5Vođenje aktivnog računaDevizni račun, nerezidentni račun, račun donacije19,90 KM FiksnoMjesečno
6Vođenje aktivnog računaSpecijalni račun za MIKROKREDITNE FONDACIJE/DRUŠTVA100,00 KMMjesečno
7Vođenje aktivnog računaTransakcijski račun za potrebe učešća u tenderskim postupcima za sve tipove Corporate klijenatado i/1000,00 KMMjesečno
8Vođenje aktivnog računaSpecijalni račun, račun pogona, račun agencijeBez naknade 
9Zatvaranje računaRezidentni /nerezidentni račun30,00 KMJednokratno