Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 31.03.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovnici KM 3,00Po transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicido KM 500,00KM 4,00Po transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovnicipreko KM 500,00KM 5,00Po transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovnici KM 8,00Po transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski nalozi KM 5.00Po transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski nalozi KM 0,50Po transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski nalozi KM 0,75Po transakciji
8Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaPlaćanja sa jednog transakcijskog računa na drugi transakcijski račun unutar Banke internoKM 3,00Po transakciji
9Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaPlaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem kliringa (GC) do 500,00 KMKM 4,00Po transakciji
10Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaPlaćanje sa transakcijskog računa na drugu banku putem kliringa (GC) preko 500,00 KMKM 5,00Po transakciji
11Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaPlaćanja sa jednog transakcijskog računa na drugi transakcijski račun unutar Banke internoKM 3,00Po transakciji
12Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaPlaćanje sa transakcijskog računa na KM račune funkcija Bankebez naknade