Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Kreditne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.10.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje karticeUpisnina za Corporate klijenteKM 70,00Jednokratno
2Izdavanje karticeUpisnina za Srednja i mala preduzećaKM 100,00 za Charge, KM 0.00 za RevolvingJednokratno
3Članarina bez naknade 
4Podizanje gotovine u zemljiputem POS terminala na šalterima RBBH2,50% min KM 10,00Po transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiputem POS terminala na šalterima pošte2,50% min KM 10,00Po transakciji
6Podizanje gotovine u zemljiputem POS terminala na šalterima drugih banaka u zemlji2,50% min KM 12,00Po transakciji
7Podizanje gotovine u zemljina bankomatima RBBH2,50% min KM 10,00Po transakciji
8Podizanje gotovine u zemljina bankomatima drugih banaka u zemlji2,50% min KM 10,00Po transakciji
9Bezgotovinsko plaćanje u zemlji bez naknade