Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometa Bez naknade 
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadostavljanje izvoda putem faksa20,00 KMMjesečno
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaponovno izdavanje izvoda ( max br stranica 10)5,00 KMJednokratno
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaponovno izdavanje izvoda ( više od 10 stranica )10,00 KMJednokratno
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometadostavljanje izvoda putem SWIFT poruke MT94030,00 EURMjesečno
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaslanje izvoda putem SWIFT poruke MT940 za klijente koji koriste CMI servis ( Klijenti koji imaju potpisan ugovor sa RBI Beč o korištenju usluge Cash Management International )Bez naknade 
7Izdavanje analitičkih kartica po računu Bez naknade 
8Izdavanje analitičkih kartica po računuponovno izdavanje analitičkih kartica ( max br stranica 10)5,00 KMJednokratno
9Izdavanje analitičkih kartica po računuponovno izdavanje analitičkih kartica ( više od 10 stranica )10,00 KMJednokratno