Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 06.07.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenja 1% min. 35,00 KM max. 200,00 KMPo nalogu
2Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatenaloga nadležnih organa1% min. 30,00 KM max. 150,00 KMPo nalogu
3Obračun zakonske zatezne kamate po nalozima prinudne naplateobračun zatezne kamate po izvršenom nalogu/po glavnici/2,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja do i 1.000,00 KMjednokratno 20,00 KMPo nalogu
5Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja od 1.000,50 KM do/i 50.000,00 KMjednokratno 1% od iznosa izvršenja (min.35,00 KM max.150,00 KM)Po nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada kada se mjenica izvršava na dan dospjeća mjenice jednokratno izvršena mjenica sa iznosom izvršenja preko 50.000,50 KMjednokratno KM 200,00Po nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada kada se mjenica zavodi u blokadu višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućeg priliva, sa slijedećim zbirnim iznosom izvršenja do/i 1.000,00 KMjednokratno 20,00 KMPo nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada kada se mjenica zavodi u blokadu višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućeg priliva, sa slijedećim zbirnim iznosom izvršenja od 1.000,50 KM do/i 50.000,00 KMjednokratno 1% od ukupnog iznosa izvršenja(min.35,00KM max.200,00KM)Po nalogu
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaNaknada kada se mjenica zavodi u blokadu višekratno izvršena mjenica, tj. izvršena mjenica iz budućeg priliva, sa slijedećim zbirnim iznosom izvršenja preko 50.000,50 KMjednokratno KM 250,00Po nalogu