Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Paketi
Datum posljednjeg ažuriranja: 04.10.2022.
Redni broj Naziv paketa Iznos naknade Obračun naknade
1StandardFixno, mjesecno KM 19.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
2Standard plusFixno, mjesecno KM 19.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
3ComfortFixno, mjesecno KM 23.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
4ExclusiveFixno, mjesecno KM 29.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
5Business paket (Corporate)Fixno, mjesecno KM 23.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
6EasyFixno, mjesecno KM 19.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
7MediumFixno, mjesecno KM 23.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
8ProFixno, mjesecno KM 29.90, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno
9Pro za LV klijenteFixno, mjesecno KM 100.00, Varijabilno, mjesecno 0.02% ukoliko prosjecno mjesecno stanje mjesecno stanje po racunu prelazi iznos KM 1 mio. Obracun se radi na ukupan saldo preko KM 1 mio. Varijabilni dio naknade se naplacuje mjesecno u tekucem mjesecu za prethodniMjesečno