Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.06.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPrenos sa računa na račun u okviru Banke2,50 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPrenos na račun u drugoj banci putem žiro kliringa za naloge do 10.000,00 KM4,00 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciPrenos na račun u drugoj banci putem RTGS i hitni nalozi7,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPrenos sa računa na račun u okviru Banke0,50 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziza naloge do 100,00 KM0,75 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziza naloge od 100,01 KM do 10.000,00KM0,79 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziPrenos na račun u drugoj banci putem RTGS i hitni nalozi4,50 KMPo transakciji
7Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugasa računa na račun u okviru Banke1,00 KMPo transakciji
8Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaputem žiro kliringa za naloge do 10.000,00 KM2,00 KMPo transakciji
9Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaRTGS4,50 KMPo transakciji
10Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugau svrhu otplate kredita odobrenog u Banci0,00 KMPo transakciji