Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.06.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - u poslovnicipolog efektive na sopstveni račun0,20% min 2,00 KM, max 6,00 KMPo transakciji
2Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)naknada za obradu pologa pazara po nalogu/pazaru1,00 KMPo transakciji
3Uplata gotovine u KM - prikupljanje pazara na lokaciji klijentaUsluge preuzimanja amanetnih pošiljki od strane zaštitarskih kuća (prosj. dnev. iznos pazara preko 40/hilj.KM)po dogovoruPo transakciji
4Uplata gotovine u KM - prikupljanje pazara na lokaciji klijentaVIP klijentipo dogovoruPo transakciji