Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.06.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje karticeUpisnina (po kartici)8,00 KMJednokratno
2Članarina 0,00 KM 
3Podizanje gotovine u zemljiIsplata gotovine - bankomati Banke0,00 KM 
4Podizanje gotovine u zemljiIsplata gotovine - bankomati Banke - Micro klijenti0,10% min 2,00 KMPo transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiIsplata gotovine - bankomati i šalteri drugih banaka u BiH i inostranstvu i POS terminali na šalterima pošte1,5%+12,00 KMPo transakciji
6Podizanje gotovine u zemljiIsplata gotovine - bankomati i šalteri banaka unutar NLB Grupe2,5% min 6,00 KMPo transakciji
7Podizanje gotovine u zemljiIsplata gotovine - bankomati i šalteri banaka unutar NLB Grupe - Micro klijenti0,10% min 2,00 KMPo transakciji
8Bezgotovinsko plaćanje u zemljiPlaćanje robe i usluga u POS mreži0,00 KM