Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvodi i ostali izvještaji po računu
Datum posljednjeg ažuriranja: 31.03.2024.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaTekući izvod - slanje putem e-mail-a0,00 KMPo izvodu
2Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaTekući izvod - štampa5,00 KMPo izvodu
3Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaTekući izvod - štampa i slanje putem pošte10,00 KMPo izvodu
4Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPonovljeni izvod iz tekuće godine na zahtjev klijenta- slanje e-mailom5,00 KMPo izvodu
5Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaPonovljeni izvod iz tekuće godine na zahtjev klijenta- stampa i/ili postom10,00 KMPo izvodu
6Izdavanje izvoda po računu za poslove unutrašnjeg platnog prometaIzvod iz ranijih godina na zahtjev klijenta - štampa i slanje e-mailom ili poštom10,00 KMPo izvodu