Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izdavanje potvrda
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.01.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje raznih potvrda po računuIzdavanje potvrda, prepisa i reklamacija15,00 KM sa PDVPo zahtjevu klijenta
2Izdavanje raznih potvrda po računuizdavanje potvrda o plaćanju preko E-bank na zahtjev korisnika5,00 KM jednokratnoPo zahtjevu klijenta
3Izdavanje raznih potvrda po računuizdavanje potvrda vezanih za plasmane u korištenju ili otplaćene plasmane po zahtjevu klijenta, izuzev potvrda o stanju duga po plasmanima i potvrda o urednosti otplate plasmana50,00 KM sa PDVPo zahtjevu klijenta