Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Izvršavanje naloga prinudne naplate
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.02.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOna račun u Banci1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 2,50 KMPo nalogu
2Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOprenos na račun u drugoj banci putem žiro kliringa1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 4,00 KMPo nalogu
3Izvršavanje naloga po osnovu rješenja porezne uprave i UIOprenos na račun u drugoj banci putem RTGS i hitni nalozi1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 7,00 KMPo nalogu
4Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjana račun u Banci1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 2,50 KMPo nalogu
5Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaprenos na račun u drugoj banci putem žiro kliringa1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 4,00 KMPo nalogu
6Izvršavanje naloga po osnovu sudskih rješenjaprenos na račun u drugoj banci putem RTGS i hitni nalozi1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 7,00 KMPo nalogu
7Izvršavanje naloga po osnovu mjenicana račun u Banci1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 2,50 KMPo nalogu
8Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaprenos na račun u drugoj banci putem žiro kliringa1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 4,00 KMPo nalogu
9Izvršavanje naloga po osnovu mjenicaprenos na račun u drugoj banci putem RTGS i hitni nalozi1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 7,00 KMPo nalogu
10Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplatena račun u Banci1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 2,50 KMPo nalogu
11Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateprenos na račun u drugoj banci putem žiro kliringa1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 4,00 KMPo nalogu
12Izvršavanje ostalih naloga prinudne naplateprenos na račun u drugoj banci putem RTGS i hitni nalozi1,00% od isplaćenog iznosa; min 30,00 KM, max 300,00 KM + trošak naloga platnog prometa 7,00 KMPo nalogu