Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Usluga POS terminala
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.02.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiugostiteljski objekti2,0% - 4,0% od iznosa transakcijeJednokratno
2Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljitrgovine2,0% - 3,5% od iznosa transakcijeJednokratno
3Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljibenzinske pumpe1,2% - 1,8% od iznosa transakcijeJednokratno
4Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiugostiteljski objekti (on-us provizija)1,5% - 2,5% od iznosa transakcijeJednokratno
5Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljitrgovine (on-us provizija)1,2% - 2,0% od iznosa transakcijeJednokratno
6Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljibenzinske pumpe (on-us provizija)0,7% - 1,0% od iznosa transakcijeJednokratno
7Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (2-4) rate2,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
8Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (5-8) rata3,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
9Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (9-12) rata4,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
10Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (13-18) rata5,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
11Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (19-24) rata6,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
12Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiE-commerce-transakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke2,0%-7,0% od iznosa transakcijeJednokratno
13Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiE-commerce-transakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke -prodaja na rate (2-4) rate2,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
14Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiE-commerce-transakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke -prodaja na rate (5-8) rate3,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
15Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiE-commerce-transakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke -prodaja na rate (9-12) rate4,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
16Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiE-commerce-transakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke -prodaja na rate (13-18) rate5,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
17Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiE-commerce-transakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke -prodaja na rate (19-24) rate6,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
18Iznajmljivanje POS terminala bez naknadeJednokratno
19Iznajmljivanje POS terminalaIznajmljivanje POS terminala u skladu sa potpisanim Ugovorom20,00 KMMjesečno