Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Usluga POS terminala
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.09.2023.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiTransakcije na POS/ Unattended POS/ Smart POS terminalu (on-us i off-us)1,5% - 7,0% po transakcijiJednokratno
2Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (2-4) rate2,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
3Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (5-8) rata3,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
4Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (9-12) rata4,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
5Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (13-18) rata5,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-us)Jednokratno
6Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (19-24) rata6,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcem (on-usJednokratno
7Iznajmljivanje POS terminala 0,00 KM 
8Iznajmljivanje POS terminalaIznajmljivanje POS terminala u skladu sa potpisanim Ugovorom20,00 KM mjesečno sa PDVMjesečno
9Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiTransakcije na virtuelnom POS terminalu NLB Banke2,0% - 7,0% od iznosa transakcijeJednokratno
10Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (2-4) rate2,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
11Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (5-8) rata3,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
12Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (9-12) rata4,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
13Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (13-18) rata5,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno
14Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiprodaja na rate (19-24) rata6,0% od iznosa transakcije + dogovorena provizija sa trgovcemJednokratno