Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciSegment Corporate & SME1,20 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciSegment malih preduzeća1,80 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciSegment Corporate & SME, za nalog do iznosa KM 500,001,90 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciSegment malih preduzaća, za nalog do iznosa KM 500,002,00 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciSegment Corporate & SME, za nalog preko iznosa KM 500,002,70 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciSegment malih preduzeća, za nalog preko iznosa KM 500,003,30 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciSegment Corporate & SME6,90 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciSegment malih preduzeća6,00 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziSegment Corporate & SME0,90 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziSegment malih preduzeća0,75 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziSegment Corporate & SME, za nalog do iznos KM 500,001,25 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziSegment Corporate & SME, za nalog preko iznosa KM 500,001,50 KMPo transakciji
13Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziSegment malih preduzeća1,00 KMPo transakciji
14Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziSegment Corporate & SME5,00 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziSegment malih preduzeća4,50 KMPo transakciji
16Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaSegment Corporate & SME1,20 KMPo transakciji
17Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaSegment malih preduzeća1,80 KMPo transakciji
18Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSegment Corporate & SME, za nalog GC do iznosa KM 500,001,90 KMPo transakciji
19Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSegment malih preduzeća, za nalog GC do iznosa KM 500,002,00 KMPo transakciji
20Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSegment Corporate & SME, za nalog GC preko iznosa KM 500,002,70 KMPo transakciji
21Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSegment malih preduzeća, za nalog GC preko iznosa KM 500,003,30 KMPo transakciji
22Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSegment Corporate & SME, RTGS6,90 KMPo transakciji
23Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaSegment malih preduzeća, RTGS6,00 KMPo transakciji
24Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporate & SME, unutar pružaoca usluga za naloge u poslovnici1,20 KMPo transakciji
25Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća, unutar pružaoca usluga za naloge u poslovnici1,80 KMPo transakciji
26Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporate & SME, za nalog GC do iznosa KM 500,00 u poslovnici1,90 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća, za nalog GC do iznosa KM 500,00 u poslovnici2,00 KMPo transakciji
28Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporate & SME, za nalog GC preko iznosa KM 500,00 u poslovnici2,70 KMPo transakciji
29Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća, za nalog GC preko iznosa KM 500,00 u poslovnici3,30 KMPo transakciji
30Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporate & SME, RTGS u poslovnici6,90 KMPo transakciji
31Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća, RTGS u poslovnici6,00 KMPo transakciji
32Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporat & SME unutar pružaoca platnih usluga, elektronski nalozi0,90 KMPo transakciji
33Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća unutar pružaoca platnih usluga, elektronski nalozi0,75 KMPo transakciji
34Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporat & SME za nalog GC do 500,00 KM - elektronski nalozi1,25 KMPo transakciji
35Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporat & SME za nalog GC preko 500,00 KM - elektronski nalozi1,50 KMPo transakciji
36Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća za nalog GC - elektronski nalozi1,00 KMPo transakciji
37Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment Corporat & SME za nalog RTGS - elektronski nalozi5,00 KMPo transakciji
38Izvršenje transakcije isplate plata sa računa poslovnog subjektaSegment malih preduzeća za nalog RTGS - elektronski nalozi4,50 KMPo transakciji
39Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaSegment Corporate & SME, za naloge u poslovnici1,20 KMPo transakciji
40Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaSegment malih preduzeća, za naloge u poslovnici1,80 KMPo transakciji
41Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaSegment Corporate & SME za elektronske naloga0,90 KMPo transakciji
42Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaSegment malih preduzeća za elektronske naloga0,75 KMPo transakciji