Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 28.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - u poslovniciSegment Corporate & SME0,10% min. 1,00 KM, max. 5,00 KMPo transakciji
2Uplata gotovine u KM - amanetna pošiljka 100,00 KMMjesečno
3Uplata gotovine u KM - u poslovniciSegment malih preduzeća za sve transakcije do zbirnog iznosa od 10.000,00 KM na mjesečnom nivou i/ili do 10 pologa efektive na mjesečnom nivouBez naknade 
4Uplata gotovine u KM - u poslovniciSegment malih preduzeća za sve transakcije koje prelaze zbirni iznos od 10.000,00 KM na mjesečnom nivou i/ili prelaze frekvenciju od 10 pologa efektive na mjesečnom nivou0,05% min. 0,50 KM, max. 5,00 KMPo transakciji