Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Korištenje elektronskih servisa
Datum posljednjeg ažuriranja: 28.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Korištenje elektronskih servisaSegment Corporate & SME20,00 KMMjesečno
2Korištenje elektronskih servisaZa klijente koji grupno koriste program E-bank sa istog mjesta i imaju istog ovlaštenika (knjigovodstveni servisi)10,00 KMMjesečno
3Korištenje elektronskih servisaSegment malih preduzeća - Halcom8,00 KMMjesečno
4Korištenje elektronskih servisaSegment malih preduzeća - Intesa Sanpaolo elektronsko bankarstvo (ELBA)5,00 KMMjesečno
5Korištenje elektronskih servisaSegment Corporate & SME, M-intesa za pravna lica3,00 KMMjesečno
6Korištenje elektronskih servisaSegment malih preduzeća, M-intesa za pravna lica5,00 KMMjesečno