Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 01.04.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje karticeVisa Electron Business Card20,00 KMGodišnje
2Izdavanje karticeVisa Electron Business Card, četri ili više kartica, fiksna naknada80,00 KMGodišnje
3Članarina Bez naknade 
4Podizanje gotovine u zemljiNa bankomatima Intesa Sanpaolo Banke0,10%, min 2,50 KM po transakcijiPo transakciji
5Podizanje gotovine u zemljiSegment Corporate & SME na bankomatima drugih banaka u BiH2,5%, min. 10,00 KM po transakcijiPo transakciji
6Podizanje gotovine u zemljiSegment malih preduzeća na bankomatima drugih banaka u BiH2,5%, min. 10,00 KM po transakcijiPo transakciji
7Bezgotovinsko plaćanje u zemlji Bez naknade