Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SBERBANK BH D.D. SARAJEVO
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • VAKUFSKA BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Usluga POS terminala
Datum posljednjeg ažuriranja: 28.06.2021.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiOsnovna provizija Visa, Mastercard i Maestro2,50%-3% po transakciji 
2Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiOsnovna provizija American Express4% po transakciji 
3Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiOsnovna provizija American Express za turističke agencije, turističke biroe, skupni za h/o ss het s/e, prodaja aviokarata, trgovine hranom, diskonti-veliki trgovački lanci, prodaja automobila, naplata cestarine, komunalne usluge, groblja, stambeno gospodarstvo3% po transakciji 
4Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiOsnovna provizija American Express za benzinske stanice2,50% po transakciji 
5Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiOsnovna provizija American Express za plin+lož ulja prodaja, avioservis kerozin2% po transakciji 
6Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiPlaćanje na 2-6 rataOsnovna provizija + 3% po transakciji 
7Prihvat platnih kartica za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemljiPlaćanje na 2-12 rataOsnovna provizija + 4,50% po transakciji