Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Bezgotovinske platne transakcije
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - nalozi u poslovniciPlaćanja unutar banke - vrlo male poslovne aktivnosti3,00 KMPo transakciji
2Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPlaćanja unutar banke - vrlo male poslovne aktivnosti0,60 KMPo transakciji
3Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani do 9:00h4,00 KMPo transakciji
4Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani do 9:00h1,40 KMPo transakciji
5Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani od 9:00h - 11:00h4,00 KMPo transakciji
6Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani od 9:00h - 11:00h1,50 KMPo transakciji
7Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani od 11:00h - 13:00h4,00 KMPo transakciji
8Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani od 11:00h - 13:00h1,60 KMPo transakciji
9Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani od 13:00h - 15:00h4,00 KMPo transakciji
10Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziVrlo male poslovne djelatnosti nalozi registrovani od 13:00h - 15:00h1,70 KMPo transakciji
11Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciVrlo male poslovne djelatnosti RTGS6,00 KMPo transakciji
12Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziVrlo male poslovne djelatnosti RTGS5,00 KMPo transakciji
13Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaVrlo male poslovne djelatnosti - Trajni nalog1,00 KMPo transakciji
14Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaVrlo male poslovne djelatnosti - Trajni nalog1,00 KMPo transakciji
15Prijenos sredstava na KM račun unutar pružaoca platnih usluga - elektronski naloziPlaćanja unutar banke - mala i srednja preduzeća0,60 KMPo transakciji
16Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciPlaćanja unutar banke - mala i srednja preduzeća3,00 KMPo transakciji
17Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMala i srednja preduzeća nalozi registrovani do 9:00h1,20 KMPo transakciji
18Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMala i srednja preduzeća nalozi registrovani do 9:00h3,00 KMPo transakciji
19Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMala i srednja preduzeća nalozi registrovani od 9:00h - 11:00h1,30 KMPo transakciji
20Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMala i srednja preduzeća nalozi registrovani od 9:00h - 11:00h3,00 KMPo transakciji
21Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMala i srednja preduzeća nalozi registrovani od 11:00h - 13:00h1,40 KMPo transakciji
22Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMala i srednja preduzeća nalozi registrovani od 11:00h - 13:00h3,00 KMPo transakciji
23Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - elektronski naloziMala i srednja preduzeća nalozi registrovani od 13:00h - 15:00h1,50 KMPo transakciji
24Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga Gyro-clearing (GC) - nalozi u poslovniciMala i srednja preduzeća nalozi registrovani od 13:00h - 15:00h3,00 KMPo transakciji
25Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - nalozi u poslovniciMala i srednja preduzeća RTGS10,00 KMPo transakciji
26Prijenos sredstava na KM račun kod drugog pružaoca platnih usluga RTGS - elektronski naloziMala i srednja preduzeća RTGS5,00 KMPo transakciji
27Izvršenje transakcije trajnog naloga unutar pružaoca platnih uslugaMala i srednja preduzeća Stalni nalogBez naknade 
28Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaMala i srednja preduzeća Stalni nalog do 9,999 KM1,00 KMPo transakciji
29Izvršenje transakcije trajnog naloga na drugog pružaoca platnih uslugaMala i srednja preduzeća Stalni nalog RTGS4,00 KMPo transakciji
30Izvršenje transakcije izmirenja obaveza prema pružaocu platnih uslugaMala i srednja preduzeća Gotovinska uplata rate PCB kredita na interni račun1,50 KMPo transakciji