Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Uplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Uplata gotovine u KM - na bankomatuGotovinska uplata na KM račun u Zoni 24/7 - vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
2Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Amanetna uplata gotovog novca putem DNT-a - Vrlo mala poslovna djelatnost0,05% min. 1,00 KM max. 6,00 KMPo transakciji
3Uplata gotovine u KM - drugim uređajimaAmanetna uplata gotovog novca putem kartice banke - Vrlo mala poslovna djelatnost0,05% min. 1,00 KM max. 6,00 KMPo transakciji
4Uplata gotovine u KM - Dnevno noćni trezor (DNT)Amanetna uplata gotovog novca putem DNT-a - Mala i srednja preduzeća0,05% min. 1,00 KM max. 6,00 KMPo transakciji
5Uplata gotovine u KM - drugim uređajimaAmanetna uplata gotovog novca putem kartice banke - Mala i srednja preduzeća0,05% min. 1,00 KM max. 6,00 KMPo transakciji