Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Isplata gotovog novca
Datum posljednjeg ažuriranja: 30.09.2022.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Isplata gotovine u KMGotovinske isplate sa tekućeg KM računa u Zoni 24/7 - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
2Isplata gotovine u KMAmanetna isplata gotovog novca putem kartice - Vrlo mala poslovna djelatnost0,10% min 1,50 KM max 10 KMPo transakciji
3Isplata gotovine u KMIsplata gotovine prema traženoj apoenskoj strukturi od strane klijenta - Vrlo mala poslovna djelatnost0,15% od iznosaPo transakciji
4Isplata gotovine u KMAmanetna isplata gotovog novca putem kartice - Mala i srednja preduzeća0,10% min 1,50 KM max 10 KMPo transakciji