Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.
Naziv usluge: Debitne kartice poslovnih subjekata
Datum posljednjeg ažuriranja: 21.02.2024.
Redni broj Naziv naknade Dopuna naziva naknade Iznos naknade Obračun naknade
1Izdavanje karticeIzdavanje kartice - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
2Izdavanje karticeIzdavanje dodatne ili prijevremena zamjena - Vrlo mala poslovna djelatnost20,00 KMJednokratno
3Izdavanje karticeIzdavanje depozitne kartice - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
4Izdavanje karticeNaknada za izdavanje dodatne depozitne kartice - Vrlo mala poslovna djelatnost10,00 KMJednokratno
5ČlanarinaNaknada za kartičnu uslugu - Vrlo mala poslovna djelatnost15,00 KMGodišnje
6Podizanje gotovine u zemljiPovlačenje gotovine sa bankomata ProCredit Bank - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
7Podizanje gotovine u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankovnog POS terminala (PCB) - Vrlo mala poslovna djelatnostBez naknade 
8Podizanje gotovine u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankomata/POS terminala druge banke u BiH (preko 3 besplatne transakcije) - Vrlo mala poslovna djelatnost2,00 KMPo transakciji
9Bezgotovinsko plaćanje u zemljiProvizija za kupovinu u trgovinama unutar BiH i u inostranstvu - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
10Izdavanje karticeIzdavanje kartice - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
11Izdavanje karticeIzdavanje dodatne ili prijevremena zamjena - Mala i srednja preduzeća20,00 KMJednokratno
12Izdavanje karticeIzdavanje depozitne kartice - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
13Izdavanje karticeNaknada za izdavanje dodatne depozitne kartice - Mala i srednja preduzeća15,00 KMJednokratno
14ČlanarinaNaknada za kartičnu uslugu - Mala i srednja preduzeća15.00KMGodišnje
15Podizanje gotovine u zemljiPovlačenje gotovine sa bankomata ProCredit Bank - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
16Podizanje gotovine u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankovnog POS terminala (PCB) - Mala i srednja preduzećaBez naknade 
17Podizanje gotovine u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankomata/POS terminala druge banke u BiH (preko 3 besplatne transakcije) - Mala i srednja preduzeća2,% min 5KMPo transakciji
18Podizanje gotovine u zemljiProvizija za povlačenje gotovine sa bankomata/POS terminala druge banke u inostranstvu - Mala i srednja preduzeća1%Po transakciji
19Bezgotovinsko plaćanje u zemljiProvizija za kupovinu u trgovinama unutar BiH i u inostranstvu - Mala i srednja preduzećaBez naknade